Ulbe van der Goot Bouwcoördinatie BV, Almastraat 14, 8601 EW Sneek
Mobiel: 06-23693236  E-mail: uvdgoot@ugbouwcoordinatie.nl 

Verbouw Huys ter Swaach gebouw 1914

Categorie:Alle projecten 

In opdracht van de hoofdaannemer BouwCollectief Sneek BV hebben wij de calculatie, inkoop, werkvoorbereiding, een gedeelte van de uitvoering en het bijwonen van de bouwvergaderingen uitgevoerd.

In dit monumentale gebouw in Beetsterzwaag zijn zorgappartementen gecreëerd. Daarnaast is er een gezamenlijke huiskamer, een lift en de koppeling met de naastliggende nieuwbouw (in 2012 gerealiseerd met hetzelfde bouwteam, zie "nieuwbouw 14 zorgappartementen") gemaakt.

In de bouw zijn diverse creatieve oplossingen bedacht en gemaakt om het oude pand voor de nieuwe bestemming geschikt te maken.

De indeling is flink gewijzigd. Er is geïsoleerd, een volledige nieuwe installatie aangelegd en er zijn de nodige brandwerende maatregelen getroffen.

De nog originele "baronnenkamer" met oude badkamer en op maat gemaakte kasten is behouden gebleven.

Het project is gestart in 2016 en opgeleverd in 2017.

dec 30, 2017