Ulbe van der Goot Bouwcoördinatie BV, Zadelmakersstraat 20a, 8601 WH Sneek
Mobiel: 06-23693236  E-mail: uvdgoot@ugbouwcoordinatie.nl 

Calculatie

Calculeren is het berekenen van de kostprijs van een bouwproject.

Tevens is een calculatie een onderbouwd kostenoverzicht en daarmee een leidraad voor de uitvoering van het bouwproject.

Met de afgeronde calculatie heeft u een helder zicht op de te verwachten kosten. Het is een goede basis om in te schrijven op een aanbesteding of om een offerte uit te brengen.

Aan de hand van het bestek, de tekeningen en eventueel aanvullende gegevens berekenen wij hoeveelheden, vragen offertes voor leveranties en onderaanneming aan en stellen een calculatie op.

Uiteraard moet er rekening gehouden worden met de situatie waar gebouwd wordt, de benodigde bouwplaatsvoorzieningen, wanneer er gestart kan worden en hoeveel tijd er beschikbaar is.

Na het vaststellen van de kostprijs wordt in overleg met de opdrachtgever de aanneemsom bepaald. Hierin worden de opslagen algemene kosten, winst en risico verwerkt.

Indien nodig kan er een overallplanning bij de calculatie gemaakt worden.