Ulbe van der Goot Bouwcoördinatie BV, Zadelmakersstraat 20a, 8601 WH Sneek
Mobiel: 06-23693236  E-mail: uvdgoot@ugbouwcoordinatie.nl 

Inkoop

Heeft u een opdracht binnengehaald als aannemer of ZZP'er of wilt u in eigen beheer bouwkundige werkzaamheden uit laten voeren dan komt als eerste de inkoop van materialen en onderaannemers aan bod.

Niet alleen de prijs is van belang. Ook zaken als kwaliteit, capaciteit, garantie en betalingsvoorwaarden zijn heel belangrijk. Een goed voorbereide opdrachtverstrekking voorkomt voor een groot deel budgetoverschrijding en meerwerk achteraf.

Tijdens de inkoop komen technische-, praktische- en planningsproblemen naar voren en kan in overleg met de leverancier of onderaannemer het juiste materiaal of de juiste uitvoering gekozen worden.

Verder moet in deze fase al rekening gehouden worden met de plaats van aflevering, de wijze van aflevering en de verpakking van de bouwmaterialen.